Powered by Smartsupp

Zásady zpracování Cookies

 1. Správce osobních údajů, společnost BATIA s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 117 28 744, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 124498, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data, které jsou zde užity za účelem:
  • uchovávání informací o jazykové mutaci prezentace;
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • měření referenčních stránek a kódu, za účelem zjištění úspěšnosti reklamních kampaní.
  • zajištění plné funkčnosti těchto webových stránek.
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: vase@emailova-adresa.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v bodě 10.
 7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Služba Google Analytics - provozovaná společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Facebook pixel - provozovaná společností Facebook Ireland Limited, sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2.
 8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
  • Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
  • Služba Facebook pixel: https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142
 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
 10. Zpracovávané Cookies rezervačním systémem Batia:
  • Rezervační a webový systém Batia ukládá následující informace:
  • identifikátor seance - informace o klientu a jeho návštěvě na těchto stránkách (délka uložení 2 měsíce);
  • informace o jazykové mutaci stránek (délka uložení 2 měsíce);
  • identifikátor reklamní kampaně nebo partnerských stránek, které využívá provozovatel těchto stránek ke své propagaci (délka uložení 2 měsíce);

Vyzkoušejte zdarma

Náš rezervační systém již využívá

Firmy a penziony, které využívají náš systém pro správu ubytování

Funkce rezervačního systému Batia

Co všechno bude umět Váš rezervační systém a internetové stránky?

...jeden dokonalý systém pro Vaše ubytování...

Betria web system