Powered by Smartsupp

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky)

Rozsah a definice

Tyto obchodní podmínky se vztahují na Vaše používání publikačního a rezervačního systému Batia provozovaného na doméně Batia.cz a Batia.eu případně dalších domén využívaných tímto systémem, včetně vlastních doménových jmen, na kterých jsou provozovány vlastní prezentace klientů.

Používáním našich služeb zcela přijímáte tyto Podmínky a to bez jakýchkoli výhrad. Pokud nesouhlasíte se všemi Podmínkami použití, nesmíte naše služby používat.

Toto je dohoda mezi Vámi, naším zákazníkem a společností BATIA s.r.o. (se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 11728744, vedeného u krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 124498) – v těchto podmínkách naleznete termíny jako „my“, „nás“ nebo „naše“, které smyslově odkazují na společnost Batia s.r.o.. Tato smlouva se vztahuje na všechny Vámi používané služby rezervačního a publikačního systému Batia (dále ve smlouvě označována jako „Služba“ nebo „Služby“), dokud tato smlouva platí. Do Služby jsou zahrnuty také všechny dostupné API systému Batia. Zákazníci našich zákazníků jsou označováni jako „Koncový uživatelé“.

Upozorňujeme, že na tuto službu neposkytujeme žádné záruky. Tato smlouva také omezuje naši odpovědnost.

O provozovateli

Služby poskytuje společnost BATIA s.r.o., registrována pod spisovou značkou C 124498/KSBR u Krajského soudu v Brně (Česká republika), IČ: 11728744, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno.

V případě nutnosti si můžete prohlédnout kompletní kontakty.

Oznámení od společnosti BATIA s.r.o.

Společnost BATIA s.r.o. si vyhrazuje právo použít Vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci do Služby, abychom Vám mohli zasílat informace o Službě a jejím provozu. Odpovídáte za to, že všechny Vámi uvedené registrační údaje, které poskytnete BATIA s.r.o., jsou platné, přesné a aktuální. Zodpovídáte také za zachování bezpečnosti svého uživatelského jména a hesla, které jsou nutné pro přístup do Služby.

Přístup k našim Službám

Přístup k našim Službám je poskytován dočasně (vždy na předplacenou dobu) a vyhrazujeme si právo je kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění stáhnout nebo upravit. Naším cílem je upozornit předplatitele na jakékoli významné změny služeb a dostupnosti, nicméně neneseme odpovědnost, pokud z nějakého důvodu není naše služba k dispozici (mezi důvody spadají probíhající update systému, zajišťování bezpečnosti, atd.) v omezeném období.

Zodpovídáte za přijetí požadovaných opatření pro přístup k naší službě. Jste také zodpovědní za zajištění toho, aby všechny osoby používající váš přístup k internetu k naší Službě byly seznámeny s těmito podmínkami používání a dodržovaly je.

BATIA s.r.o. nabízí podporu pouze prostřednictvím e -mailu. Batia je samoobslužný systém, což znamená, že si naši zákazníci nastaví systém sami pomocí dostupné dokumentace a návodů. Pokud potřebujete pomoc s technickými problémy nebo náhodnými dotazy ohledně konkrétních nastavení, můžete kontaktovat náš online zákaznický servis. Jste zodpovědní za zajištění přesnosti informací, které poskytujete našim zákaznickým službám. BATIA s.r.o. neodpovídá za důsledky jakéhokoli opatření, které provedete podle pokynů poskytnutých zákaznickým servisem.

Informace o vás a vašich návštěvách našich webových stránek

Používáním naší Služby souhlasíte se zpracováním údajů o Vás, a to v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie a další sledovací technologie, kompletní informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

Využití Služby

Souhlasíte s tím, že budete Službu používat pouze k účelům, které jsou povoleny Podmínkami použití a jak je povoleno platným zákonem, nařízením nebo obecně uznávanými postupy nebo pokyny v příslušných jurisdikcích.

BATIA s.r.o. vlastní práva duševního vlastnictví související s materiálem publikovaným prostřednictvím rezervačního a publikačního systému Batia. Všechna tato práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena BATIA s.r.o.

Jste zodpovědní za platnost a přesnost informací, které ve službě zveřejňujete.

Omezení použití

Nesmíte používat naši Službu žádným způsobem, který způsobuje nebo může způsobit poškození Služby nebo ovlivňuje přístup, dostupnost nebo přístupnost Služby. Dále nesmíte Službu používat jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo je jakkoli v souvislosti s nezákonnou, podvodnou nebo škodlivou činností.

Službu nesmíte zahrnout (včetně jakékoli její částí) jako cílový odkaz do nevyžádaných hromadných zpráv ani šířit nevyžádané komerční zprávy („spam“) prostřednictvím této Služby.

Nesmíte nevhodně měnit, upravovat nebo (znovu) směrovat (jakoukoli část) služby; nebo se pokuste upravit nebo přesměrovat; nebo jakýmkoli způsobem způsobit poškození, deaktivaci, přetížení nebo poškození služby (nebo sítě připojené ke službě); nebo omezit používání Služby jiným uživatelům.

Prostřednictvím Služby nesmíte šířit nebo sdílet spyware nebo počítačové viry či jakkoli na ně odkazovat.

Pokud nedodržíte tato omezení, můžeme službu omezit, zablokovat nebo úplně zrušit bez jakéhokoli zpětného nároku.

Bezplatná testovací verze

Bezplatná verze je určena pro nové zákazníky k vyzkoušení systému a pro omezené nekomerční použití. Pokud je bezplatná verze použita pro komerční účely, BATIA s.r.o. vás požádá o upgrade na placenou verzi.

Bezplatný účet používaný pro komerční účely můžeme kdykoli omezit, zablokovat nebo zrušit.

Bezplatná Služba je Vám k dispozici po omezenou dobu 30 dní.

Podmínky předplatného

Pokud se rozhodnete pro placené předplatné, můžete provádět platby pouze prostřednictvím platební metody určené BATIA s.r.o..

Placené předplatné se automaticky obnoví, pokud předplatné nezrušíte.

Když zrušíte platbu předplatného, můžeme po skončení období předplatného zrušit službu a odstranit schůzky a informace o uživateli z vašeho účtu. 3 dny před odstraněním jakýchkoli informací upozorníme držitele účtu e-mailem.

Naše zásady vracení peněz jsou jednoduché: poskytujeme úplné vrácení platby za poslední předplatné v případě, že nejste se Službou spokojeni, s možností ponížení o částku, která byla vyplacena jako provize partnerům.

Odpovědnost

Po společnosti BATIA s.r.o. můžete vymáhat náhradu škody pouze do výše částky rovnající se Vašemu poslednímu přetplatnému. Jiné ztráty, včetně ušlého zisku a náhodných, přímých nebo nepřímých škod nebudou proplaceny. Koncový uživatelé nemohou vymáhat žádné škody na společnosti BATIA s.r.o..

Jste zodpovědní za realizaci a udržování zákonem požadovaných úrovní zabezpečení s ohledem na ochranu soukromí a (osobních) údajů vašich zákazníků / koncových uživatelů. Společnost BATIA s.r.o. nemůže nést odpovědnost za jakékoli škody způsobené nedostatečnou ochranou těchto údajů.

BATIA .s.r.o. nemůže být zodpovědný za zákonnost nebo správnost použití obrázků nebo jiného materiálu použitého v obsahu, který je nahrán zákazníky nebo koncovými uživateli publikačního a redakčního systému Batia. Pokud publikujete díla jiných osob nebo společností bez jejich svolení, můžete nést odpovědnost za porušení autorských práv.

BATIA s.r.o. neodpovídá za žádné právní důsledky vyplývající z používání služby zákazníky nebo koncovými uživateli. Jakmile bude společnost BATIA s.r.o. informována, že jakákoli část služby, kopie a / nebo obrázky, které jsme nahráli vy nebo vaši koncoví uživatelé, porušují autorská práva nebo představují pomluvu nebo jakýkoli jiný typ právní nevhodnosti, budou odstraněny.

Služba může prostřednictvím této služby poskytovat nebo třetí strany poskytovat odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje. Protože BATIA s.r.o. nemá žádnou kontrolu nad takovými stránkami a zdroji, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že BATIA s.r.o. nenese odpovědnost za dostupnost takových externích stránek nebo zdrojů a neschvaluje a neodpovídá ani neručí za jakýkoli obsah, reklamu, produkty nebo jiné materiály na takových stránkách nebo zdrojích nebo z nich dostupných. BATIA s.r.o. nenese žádnou odpovědnost, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakéhokoli takového webu nebo zdroje.

Rozhodné právo a spory

Tato dohoda se řídí českým právem.

Nestanoví -li pravidla donucovacích zákonů jinak, má ve všech sporech mezi stranami vyplývajících z této dohody výhradní jurisdikci soud v Praze.

Při posuzování dodržování dohody může být použito rozhodnutí České Obchodní Inspekce.

Vyzkoušejte zdarma

Náš rezervační systém již využívá

Firmy a penziony, které využívají náš systém pro správu ubytování

Funkce rezervačního systému Batia

Co všechno bude umět Váš rezervační systém a internetové stránky?

...jeden dokonalý systém pro Vaše ubytování...

Betria web system